Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa ‘Lidice 2022” 1. kārta

2022.gada janvārī Ogres novada Izglītības pārvalē norisinājās  Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas

konkursa “Lidice 2022” 1.  kārtas konkurss.  2. kārta norisināsies martā Čehijā, Lidicē.

Starptautiskās bērnu mākslas izstādes-konkursa “Lidice 2022” rīkotājs ir Lidices Memoriāls (Čehija), kurš sadarbojoties ar UNESCO, izlēma, ka 2022.gadā, atzīmējot Pasaules kultūras un dabas mantojuma konvencijas 50.gadadienu, Čehija kļūs par tikšanās vietu pasaules muzeju profesionāļiem, konkursa “Lidice 2022” tēma – MUZEJS. Veidojot konkursam darbus, bērni un jaunieši varēja iespaidoties no dažādām kolekcijām un muzeju krājumiem , kā arī tautu nemateriālā kultūras mantojuma liecībām. Kā iedvesmas avots dalībniekiem varēja kalpot arī mākslas galerijas un muzeji ar mākslinieku darbiem, pašas muzeju ēkas, pilis, brīvdabas muzeji, kas atklāj tradīcijas, vēstures mantojumu, skaistas dabas ainavas. Dalībnieki tika mudināti izgudrot arī paši savus muzejus. Palūkojoties savas dzimtas, ģimenes vēsturē un atrdodot  kādas relikvijas, laikmeta liecības, dārgumu “lādītes”, ar kurām iepazīstināt pārējos.

Ogres novada dalībnieki ir radijuši ļoti dažādus un interesantus darbus, gan zīmējumus, gleznojumus, gan telpiskus modeļus- brīvdabas muzeju eksponātus un dažada veida koka amatniecības paraugus. Uz Čehiju 2 kārtas konkursam tiks nosūtīti 10 autoru darbi.

Apsveicam laureātus un viņu skolotājus. Vēlam  lai, arī 2 konkursa kārtā ,Čehijā viņus pavada veiksme un izdošanās!