2022. gada 3. decembrī 6.a klases meitenes Katrīna Leščinska un Amanda Jankovska devās uz Rīgas Latviešu biedrību, lai piedalītos nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” XXVI Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” finālā. Konkursā piedalījās vairāk kā 100 izglītojamo no dažādām no Latvijas izglītības iestādēm. Skolēni bijaUzzināt vairāk