Pirms valsts svētkiem, 13.novembrī, Aizkraukles novada vidusskolā notika Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfināls. Tajā piedalījās 23 stāstnieki no Kokneses, Pļaviņām, Aizkraukles, Allažiem un Lielvārdes. Šogad žūrija vērtēja iesūtītos stāstnieku videopriekšnesumus.             No Lielvārdes pamatskolas bija iesūtītiUzzināt vairāk

Folkloras pulciņš “Avotiņš” (vadītāja Iveta Bite) un ansamblis “Taurenīši” (vadītāja Inga Blumfelde) 06. 03.2020. piedalījās Piedaugavas novada folkloras kopu skatē “Kam der kalni, kam der lejas?” un ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies bērniem, vecākiem!  

28.februārī 8. klases skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Dzelzceļa muzeju un Swedbank finanšu laboratoriju, kur skolēniem interaktīvās nodarbībās bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Ļoti interesants bija stāstījums par dažādu profesiju cilvēkiem, kam ir labas karjeras izaugsmes iespējas abos uzņēmumos.

No 17. 02. – 02. 03. Ķeguma bibliotēkā norisinājās Lielvārdes un Ķeguma novadu vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Ainava”. Sveicam! 1. vieta Jasmīna Vaivode –  4. klase (skolotāja Andra Sparāne) 2. vieta Leo Tūtāns – 3. klase (skolotāja Aiga Kriņģele) 2. vieta Rasa Baltkalne – 3. klase (skolotājaUzzināt vairāk