Šī mācību gada 1.oktobrī 4.klase devās ekskursijā uz Ogres Vēstures un mākslas muzeju. Skolēni aplūkoja muzeju, kur tiek glabātas un izstādītas senās lietas, izzināja kā cilvēki dzīvoja senatnē, kā mūsdienās, kāda pilsēta Ogre bija kādreiz un ir tagad.        Sociālo zinību un vēsture skolotāja,Uzzināt vairāk

No 11.-15.oktobrim Lielvārdes pamatskolā notika Karjeras nedēļa. Karjeras konsultants Inta Lipiņa sākumskolas klasēm ( 2.a,2.b, 3.a,3.b) vadīja nodarbību- spēli  ,,Iepazīsti profesiju!’’ Spēles mērķis – rosināt skolēnu interesi un izpratni par profesiju daudzveidību un to saturu. 3.klasēm bija interesanta nodarbība ar dendrologu. 4.b klase skatījās video un klausījās Laumas tēta stāstījumuUzzināt vairāk

   No 2001.gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012.gada – arī pieaugušie. Tā,Uzzināt vairāk

Mūsu mīļā Lielvārdes pamatskola, skolotāji un darbinieki! Sakām sirsnīgu “PALDIES” par pirmo mācību gadu skolā! Kaut attālināti, tomēr iegūts daudz jaunu un aizraujošu zināšanu! Tiekamies septembrī! Paldies par jauku, bet grūtu 1.mācību gadu! Paldies visiem skolotājiem par šo grūto mācību gadu. Atpūtieties vasarā kārtīgi! Ļoti ceru, ka tiksimies rudenī! GribuUzzināt vairāk

Lielvārdes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem 2.semestrī tika novadītas 18 individuālās karjeras konsultācijas klātienē. Februāris 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par Ogres tehnikumu 7.-9.klašu skolēnu  vecākiem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par tiešsaistes semināru ,,Kā runāt ar jaunieti par karjeru?’’ Marts 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācijaUzzināt vairāk