Interešu izglītības pulciņi 2017./2018.m.g.

 1. Vingrošana
 2. Teātris „Ķipari”
 3. Dambrete
 4. Keramika
 5. Ansamblis “Taurenīši”
 6. Folklora „Avotiņš”
 7. Vides pulciņš “Izzini dabu”
 8. Grāmatu draugi
 9. Rokdarbu pulciņš “Čaklie pirkstiņi”
 10. Sporta spēles
 11. “Asini prātu”
 12. „Adatiņa”
 13. „Jaunais mākslinieks”
 14. Kokapstrāde
 15. Volejbols
 16. „Award”
 17. Ķīmijas pulciņš „Jaunie pētnieki”