Skolēnu padome

Klase Vārds, Uzvārds
5.a Dace Tukiša

Kintija Fomina

Evelīna Kriņģele

Amanda Jušina

6.a

 

Elizabete Berta Dzene

Markuss Krastiņš

Elga Vucāne

7.a Lelde Kristvalde

Elza Stepiņa

Zane Strazda

Kristīne Keita Vanaga

7.b Diāna Okuņeva

Sindija Ertmane

Toms Antons

8.a Patrīcija Gabriela Grasmane

Madara Laua

Airita Rancāne

Laura Sakne

9.a Keita Līna Formaņicka

Beāte Bobrova

Samanta Mudele

Lauris Barakausks

9.b Renāte Buraka

Lāsma Ločmele

Tīna Valpētere

Liāna Pošeiko

Skolēnu padomē darbojas 26 5.-9.klašu skolēni.

Skolēnu padomes sapulces notiek vismaz vienu reizi mēnesī.

Skolēnu padomes darbu koordinē direktora vietniece Inga Blumfelde.