Kontakti

Lielvārdes pamatskola
Avotu iela 2,
Lielvārde,
Lielvārdes novads,
LV-5071

e-pasts: liepa@lielvarde.lv
Tālrunis: 65054034

Vadība:
Direktors – Andis Pētersons
Tālrunis: 65054036

Direktora vietniece mācību jautājumos 1.-9.klasēs – Anda Bariņa
Direktora vietniece ārpusstundu darba jautājumos  – Inga Blumfelde
Tālrunis: 65054034

Direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos – Aigars Orups
Tālrunis: 65054034

Direktora vietnieks informātikas jautājumos – Māris Roga
Tālrunis: 65054034