Lielvārdes pamatskola
Avotu iela 2,
Lielvārde,
Lielvārdes novads,
LV-5071

e-pasts: liepa@lielvarde.lv
Tālrunis: 28617406

Vadība:
Skolas direktors – Andis Pētersons
Tālrunis: 28617406

Skolas direktora vietniece – Anda Bariņa
Skolas direktora vietniece – Inga Blumfelde
Skolas direktora vietnieks – Māris Roga
Pirmsskolas izglītības metodiķe – Dace Gailīte
Tālrunis: 28617406

Skolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos – Aigars Orups
Tālrunis: 25733164