Nodarbību saraksts

Pulciņu darba laiki 2016./2017. mācību gadā

Pulciņa nosaukums Pulciņa skolotājs Klase P. O. Tr. C. P.
Teātra
pulciņš
“Kipari”
 Ilze Čuibe      
Folkloras kopa “Avotiņš” Iveta Bite 1.-9.      
Ansamblis “Taurenīši” Inga Blumfelde 1.-2.    
Kokapstrāde Modris Cābe    
Jaunie pētnieki Inese Rancāne
Grāmatu draugi Anita Atraste  2.-5.
Dambrete Dzintars Kaņeps 1.-6.
Vingrošana Inga Makare
Volejbols Pēteris Imšs 4.-6.
Tautas bumba Pēteris Imšs 5.-9.
Izzini pasauli
Adatiņa Inta Lipiņa
Čaklie pirkstiņi
Jaunais mākslinieks
Keramika
AWARD Inga Blumfelde