Sākumskolas

Lielvārdes pamatskolas sākumskolā mācās septiņas klases. Viena klase mācības apgūst krievu valodā.

2008./2009. mācību gadā sākumskolā mācās 108 skolēni un strādā 7 zinoši, darbīgi un radoši pedagogi. Ikviena bērna skolas gaitas sākas ar sākumskolu un tieši sākumskolā skolēni apgūst pirmās pamatprasmes, iemācās sadarboties, sadzīvot kolektīvā, iemācās mācīties. Sākumskolas skolotāji ir pirmie pedagogi mazā cilvēka dzīvē. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kādi skolotāji sagaida skolēnus, kā rit skolas dzīve pirmos gadus, kā izveidojas skolas un vecāku sadarbība, kā tiek risinātas dažādas mācīšanās problēmas un sniegts atbalsts gan bērniem, gan vecākiem. Ikdienas darbā skolēniem, skolotājiem un vecākiem palīdz skolas psihologs, logopēds, medmāsa. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un regulāri ikviens paaugstina savu kvalifikāciju gan kursos, gan skolā organizētajos semināros, gan daloties pieredzē ar kolēģiem. Aktīva darbošanās notiek arī ārpus mācību stundām. Tradicionāli skolā notiek sporta dienas, konkursi, tematiskas izstādes, koncerti, pēcpusdienas, kas ļauj ikvienam bērnam parādīt savas spējas un talantus. Gan draudzīgais kolektīvs, gan vecāku atbalsts, gan sakārtotā skolas vide ļauj sasniegt labus rezultātus mācību darbā un veidot interesantu ikdienas dzīvi.