Pirmsskolas

Ar 2002.gadu ir uzsākta obligātā piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana mācībām skolā. To realizē pēc licencētām programmām:
·         pirmsskolas izglītības programmas,
·         mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmas. Skolā darbojas trīs sagatavošanas grupas: divas ar latviešu mācībvalodu un viena ar krievu mācībvalodu.
Bērniem ir iekārtotas atsevišķas telpas skolas pirmajā stāvā. Tās aprīkotas ar atbilstošām mēbelēm, sanitārtehniku. Izveidota metodiskā bāze – izdales materiāli, spēles un rotaļlietas.
Mācību procesā ar spēles, rotaļas un attīstošas nodarbības palīdzību sagatavojam bērnus mācībām 1. klasē. Nodarbībās bērni iepazīstas ar dabu, literatūru un matemātiku. Attīsta runu, zīmē, aplicē, veido, konstruē, muzicē un sporto, mācās lasīt un rakstīt. Skolā mazulis attīsta saskarsmes iemaņas; spēju patstāvīgi izvēlēties nodarbošanos, iesaistīties rotaļās; ievēro higiēnas normas; apgūst pašapkalpošanās iemaņas. Mācās svinēt svētkus un interesanti pavadīt laiku.