Lielvārdes pamatskolā 7.-9.klašu skolēniem ir iespēja apmeklēt

individuālās karjeras konsultācijas pie karjeras konsultanta Intas Lipiņas