Konkursa Labākā klase NOLIKUMS 2016

Lielvārdes pamatskolas

konkursa Labākā klase

NOLIKUMS

Mērķis –         saliedēt klases kolektīvu vislabāko rezultātu sasniegšanai

Uzdevumi –   disciplinēt klasi stundu laikā

mudināt katram iegūt augstāku savu vidējo atzīmi mācību darbā

rosināt klasi ārpusstundu aktivitātēm

aktivizēt Skolēnu padomes darbu

 1. Konkurss notiek 2016./2017.mācību gadā.
 1. Konkursa dalībnieki ir 5. – 9.klašu kolektīvi.
 1. Vērtēšanas kritēriji:

vērtējums par stundu kārtības burtnīcā

 • par nenovērtētu stundu ieraksts ir “0”
 • vērtējumus var saņemt nedēļas laikā no notikušās stundas
 • ja stunda nav notikusi, jābūt skolotāja ierakstam ”stunda nenotika”
 • sacensību ekrānā tiek ierakstīta katra mēneša vidējā atzīme
 • vērtēšanas laiks septembris – aprīlis

                     klases sekmju vidējā atzīme I  un II semestrī

piedalīšanās ārpusstundu aktivitātēs

 • klases priekšnesums pasākumos
 • klases nodotie darbi skolas izstādēm, konkursiem, viktorīnām

par piedalīšanos – 1 punkts, par nepiedalīšanos – 0 punktu

klašu pārstāvju ierašanās uz Skolēnu padomes sapulcēm

 • sacensību ekrānā ierašanās uz katru sapulci tiek vērtēta ar 1 punktu
 1. Apbalvošana

Katra klase saņems pateicību par dalību konkursā

Labākā klase saņems –  “ceļojošais” kauss un klases foto

 1. Konkursa organizētājs – Lielvārdes pamatskolas Skolēnu padome

6.Konkursa atbalstītāji

SIA “Labās balvas” – ceļojošais kauss

Fotokompānija “Berga foto” –  klases foto