Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Radi rotājot”