Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”

28.februārī Lielvārdes pamatskolā norisinājās Lielvārdes un Ķeguma novadu Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”, kurā 4.-9.klašu skolēni prezentēja veiktos pētījumus un veica eksperimentus. Piedalījās 16 darbi. Visi dalībnieki ir veikuši lielu darbu, un tas ir pirmais solis tālākiem zinātniski pētnieciskiem darbiem. Skolēniem tā ir arī lieliska iespēja uzstāties publikas priekšā.

Šogad savus eksperimentus konkursā demonstrēja 5 grupas no Lielvārdes pamatskolas. Veiktie pētījumi, eksperimenti bija ļoti daudzveidīgi. Liela uzmanība tika pievērsta arī vides draudzīga dzīvesveida nozīmei.

Gatavojoties konkursam, daži skolēni bija veikuši ilgstošus pētījumus, piemēram, 6.b klases skolnieces Katrīna Martinsone un Elza Ābele mērīja dažādās skolas telpās ogļskābās gāzes daudzumu, lasīja literatūru par ogļskābās gāzes ietekmi uz cilvēka veselību, 5.a klases skolnieks Gustavs Poikāns svēra skolēnu skolas somas un salīdzināja vai tās atbilst MK noteikumos noteiktām normām, ieteica dažādus veidus skolas somas svara samazināšanai, Reinis Kalniņš un Gustavs Poikāns gatavoja stiklam līdzīgu veidojumu no cukura šķīduma un iepazīstināja, kur tādu veidojumu var izmantot. 5.b klases skolnieces Rūta Kirijenko, Madara Struberga, Elza Imša, Laura Ēdolfa veica pētījumu par metāna samazināšanas iespējām, barojot mājlopiem, 5.b klases skolēni Jēkabs Prikulis, Jēkabs Murāns, Reinis Kalniņš, Kristers Maculevičs demonstrēja saistošu eksperimentu.

 

Lielvārdes pamatskolas 6.b klases skolniecēm Katrīnai Martinsonei un Elzai Ābelei 2.vieta.

    5.a klases skolniekas Gustavam Poikānam 3.vieta.

    5.b klases skolēniem Rūtai Kirijenko, Madarai Strubergai, Elzai Imšai, Laurai Ēdolfai, Jēkabam Prikulim, Reinim Kalniņam, Jēkabam Murānam, Kristeram Maculevičam – Atzinības.

Paldies konkursa dalībniekiem!