Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija 2020”

2020.gada 16.februārī Lielvārdes pamatskolas ansambļa “Taurenīši” četras solistes pirmo reizi piedalījās tradicionālās dziedāšanas konkursā “Dziesmu dziedu, kāda bija 2020”, kas notika Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils Svētku zālē.

Konkursā katrs dalībnieks vai dalībnieku grupa, dziedāja divas tautas dziesmas bez instrumentāla pavadījuma. Šī konkursa pamatuzdevums ir meklēt tradicionālu dziesmas izpildījuma jēgu, kas uzliek papildus zināšanas un varēšanu gan pašiem audzēkņiem, gan viņu skolotājiem.

Konkursa pirmajā daļā savu varēšanu rādīja bērni no 4 gadiem līdz 4.klasei, bet otrā daļā dziedāja jaunieši no 5.līdz 12.klasei.

Mūsu meitenes saņēma diplomus un dāvaniņas, skolotājai Ingai Blumfeldei pateicība par skolēnu sagatavošanu konkursam.

II pakāpes diploms Justīnei Zemītei 2.b; Grietai Griņevičai 2.b,  Eleonorai Dārzniecei 4.a

III pakāpes diploms Kristiānai Grīnbergai 4.a