No 1.marta 1.-3.klašu skolēni mācību stundu un citu nodarbību laikā maskas nelieto.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Lielvārdes pamatskolas 1.-3.klašu izglītojamo vecāku aptaujas rezultātiem, 28.02.2022. direktora rīkojums Nr.LIEPA1-8/22/19 nosaka, ka no 2022.gada 1.marta līdz 31.martam izglītības iestādes 1.-3. klašu izglītojamie iekštelpās mācību procesa laikā, tai skaitā interešu izglītības programmās, nelieto medicīnisko (auduma) sejas aizsegu.

 

Paldies viesiem vecākiem, kuri  izteica viedokli par masku lietošanu mācību procesa laikā 1.-3.klasēs:

102 vecāki (94,4 %) piekrita viedoklim, ka maskas nav jālieto.

6 vecāki (5,6 %) piekrita viedoklim, ka maskas jāturpina lietot arī mācību procesa laikā.

 

Skolēni,  kas vēlas ievērot personiskās drošības pasākumus un turpināt lietot sejas aizsegus, ir aicināti to droši darīt ne tikai skolas koplietošanas telpās, bet arī mācību stundu laikā!

 

Vēlot mierīgu prātu, izturību un veselību,

Anda Bariņa direktora vietniece