Mācību priekšmetu stundu saraksts no 2022. gada 1.marta