Ziemassvētku rotājumi Lielvārdes pamatskolā

Ziemassvētkus gaidot, arī mūsu skola ir saposusies. Pirmsvētku laikā skolā čakli pastrādājuši visu klašu rūķi. Nu skolā valda svētku prieks!

Foajē skolā ikvienu sagaida stūrainu un starainu sniegpārslu tērpta balta eglīte! Bet skolas zālē svētku karalienes – eglītes smarža liecina par svētku tuvošanos.

Paldies klašu audzinātājām un ikvienam, kas palīdzēja uzburt šo ziemas burvību! Īpašs paldies skolotājai Ilzei Čuibei-Oliņai par rūķu čaklo darbošanos!

Inga Blumfelde
direktora vietniece audzināšanas un ārpusstundu darbā