3.b klases aktivitātes

Pēc ieilgušā brīvlaika atgriežoties skolā 1.novembrī, 3.b klases skolēniem bija iespējams piedalīties Valodas dienas nometnē. Visas mācību dienas garumā skolēni darbojās ar latviešu un angļu valodas uzdevumiem grupās. Nometnes sākumā skolēni iepazinās ar nometnes noteikumiem. Katras grupas kapteinis bija tas, kas organizēja savas grupas darbu, palīdzēja tiem, kam uzdevumi sagādāja grūtības. Skolēni ne tikai veica dažādus gramatikas uzdevumus, bet arī, patstāvīgi lasot instrukciju, izgatavoja rudenīgu telpisko dekoru – lietussargu. Nometnes noslēgumā skolēni dalījās ar savām atziņām, kurš uzdevums paticis visvairāk un ko vēlētos turpmāk paveikt. Pēc priekpilnās un radošās nometnes visi saņēma Sertifikātu par dalību šajā dienā.

Kamēr vecāko klašu skolēni atrodas attālinātajā mācību procesā, skolā saimnieko jaunāko klašu skolēni. 2.novembrī uz savas personālizstādes “Brīvlaiks” apskati aicināja 3.b klases skolēns Roberts Robežgruntnieks. Roberts ilgajā brīvlaikā mājās bija izgatavojis gan telpiskus, gan plaknē dažādus datorspēļu tēlus, izmantojot kartonu, ko var iegūt no iepriekš izmantotām kastēm. Roberts stāstīja, ka katram tēlam ir savs vārds, kā arī par to, kā viņam radusies ideja izveidot savu izstādi. Citu jaunāko klašu skolēni apmeklēja izstādi un autors bija gandarīts dalīties savos iespaidos, labprāt stāstot par to, kā radījis savus darbus. Mēs esam priecīgi, ka skolēni prot piepildīt savu brīvo laiku un ar savām idejām dalīties ar citiem!

11.novembrī mūsu klasē iesākām Patriotisma nedēļu. Patiesībā jau to, kas mēs esam Latvijā, kā izprast vārdu “patriotisms”, mēs atklājām sarunā pirms brīvlaika, kurā tikāmies ar Sandi Kalmani (māsiņu tētis), kas ir Latvijas Bruņoto spēku galvenais bocmanis. Šajā nedēļā plānotas dažādas aktivitātes, lai mēs sajustu sevi kā Latvijas daļu. Visa mēneša garumā skolēni katru dienu klasē izstāsta kādu jaunu uzzinātu faktu par Latviju. Lāčplēša dienai gatavojoties skolēni grupās veidoja plakātus par Latviju, par to, ko viņi paši uzskata par būtiskāko, ko gribētu pavēstīt citiem. šajā dienā skolotāja vēlreiz aicināja izprast šīs dienas nozīmi mūsu valsts vēsturē, kā arī skolēnu grupas stāstīja par to, kas attēlots viņu plakātos. Kā jau katrā svētku dienā, arī Lāčplēša dienā baudījām cienastu, ko bija gādājusi Emijas un Sindijas māmiņa! Priecājamies, ka arī mūsu vecākiem ir nozīmīgs mūsu skolā pavadītais laiks!
Materiālu sagatavoja 3.b klases audzinātāja A. Kriņģele