Lielvārdes pamatskolas stāstnieki

            Pirms valsts svētkiem, 13.novembrī, Aizkraukles novada vidusskolā notika Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfināls. Tajā piedalījās 23 stāstnieki no Kokneses, Pļaviņām, Aizkraukles, Allažiem un Lielvārdes. Šogad žūrija vērtēja iesūtītos stāstnieku videopriekšnesumus.

            No Lielvārdes pamatskolas bija iesūtīti Amandas Jankovskas (4.a klase), Rasas Baltkalnes (4.a klase), un Esteres Jankovskas (7.b klase) priekšnesumi. Abas 4.a klases meitenes ieguva Lielo stāstnieču titulus, 2.pakāpes diplomus, bet Estere Lielās titulu uz Rīgu, 1.pakāpes diplomu, lai sacenstos ar Latvijas labākajiem stāstniekiem.

           No 1. decembra līdz 4. decembrim notika Rīgā Latvijas labāko stāstnieku videopriekšnesumu vērtēšana. Pavisam finālam bija iesūtīti 91 stāstnieka videopriekšnesums.

Estere Jankovska (7.b klase) konkursā ieguva Dižās stāstnieces titulu, 1.pakāpes diplomu.

            Paldies meitenēm par izturību, vecākiem par atbalstu un

                   sk. M.Rogam par tehnisko atbalstu!

Lielvārdes pamatskolas skolotāja Iveta Bite