22.martā notika integrētā mācību stunda “Vērtības – to nozīmīgums savā un darba dzīvē”. 8. un 9. klašu jauniešiem bija iespēja aizdomāties, diskutēt par vērtībām izmantojot caurviju prasmes latviešu valodā un karjeras izglītībā. Stundā strādāja individuāli, mazās un lielās grupās. Laiks pagāja nemanot, caur spēles elementiem atklāja, cik vērtīga var jebkura profesija,Uzzināt vairāk

18.martā tiešsaistē Latvijas Nacionālā bibliotēkā (LNB) notika LNB lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2021” svinīgais noslēguma pasākums. Programmas uzdevums ir palīdzēt satikties grāmatām un to lasītājiem, nodrošināt plašāku piekļuvi nesen izdotām grāmatām gan Latvijā, gan latviešu diasporas centros 30 pasaules valstīs. Kopumā programmā iesaistījās 859 skolas unUzzināt vairāk

“Tuk, tuk, strazdulēn!”              Lielvārdes pamatskolas 3.a un 9.a klases skolēni izzināja putnu būru lielo daudzveidību un paši saviem spēkiem izgatavoja būrus strazdiem un zīlītēm. Devīto klašu puiši izzāģēja sagataves, bet trešās klases skolēni nagloja putnu būrus. Vecāko klašu puiši atbalstīja jaunākos, pamācīja un palīdzēja būvniecības darbus pabeigt precīziUzzināt vairāk

Pamatojoties uz Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Lielvārdes pamatskolas 1.-3.klašu izglītojamo vecāku aptaujas rezultātiem, 28.02.2022. direktora rīkojums Nr.LIEPA1-8/22/19 nosaka, ka no 2022.gada 1.marta līdz 31.martam izglītības iestādes 1.-3. klašu izglītojamie iekštelpās mācību procesa laikā, tai skaitā interešu izglītības programmās, nelieto medicīnisko (auduma)Uzzināt vairāk