LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem   Latvijas Nacionālā bibliotēka, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā, piedāvā attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču,Uzzināt vairāk

Labdien! Informēju, ka bibliotēka no pirmdienas, 16. marta – apmeklētājiem slēgta!!! Bet – mēs strādājam!  Katru darba dienu no 10.00 – 18.00. Lūdzam zvanīt vai rakstīt!   1) Ir iespēja reģistrēties un izmantot e-grāmatu bibliotēku. Lai reģistrētos e-grāmatu bibliotēkā, lūdzam sazināties, palīdzēsim! Grāmatu klāsts bērniem neliels, bet ir.   2) Iepriekš vienojoties parUzzināt vairāk

Folkloras pulciņš “Avotiņš” (vadītāja Iveta Bite) un ansamblis “Taurenīši” (vadītāja Inga Blumfelde) 06. 03.2020. piedalījās Piedaugavas novada folkloras kopu skatē “Kam der kalni, kam der lejas?” un ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies bērniem, vecākiem!  

28.februārī 8. klases skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Dzelzceļa muzeju un Swedbank finanšu laboratoriju, kur skolēniem interaktīvās nodarbībās bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Ļoti interesants bija stāstījums par dažādu profesiju cilvēkiem, kam ir labas karjeras izaugsmes iespējas abos uzņēmumos.

No 17. 02. – 02. 03. Ķeguma bibliotēkā norisinājās Lielvārdes un Ķeguma novadu vispārizglītojošo skolu vizuālās mākslas konkurss – izstāde “Ainava”. Sveicam! 1. vieta Jasmīna Vaivode –  4. klase (skolotāja Andra Sparāne) 2. vieta Leo Tūtāns – 3. klase (skolotāja Aiga Kriņģele) 2. vieta Rasa Baltkalne – 3. klase (skolotājaUzzināt vairāk

28.februārī Lielvārdes pamatskolā norisinājās Lielvārdes un Ķeguma novadu Jauno vides pētnieku konkurss “Skolēns eksperimentē”, kurā 4.-9.klašu skolēni prezentēja veiktos pētījumus un veica eksperimentus. Piedalījās 16 darbi. Visi dalībnieki ir veikuši lielu darbu, un tas ir pirmais solis tālākiem zinātniski pētnieciskiem darbiem. Skolēniem tā ir arī lieliska iespēja uzstāties publikas priekšā.Uzzināt vairāk