Kategoriju arhīvs: Aktualitātes

Stundu izmaiņas

Informācija par makulatūru!

Izlasi grāmatu un piedalies konkursā!

Pieredzes apmaiņas seminārs Lielvārdes pamatskolā

29. novembrī Lielvārdes pamatskolā viesojās Daugavpils, Lielvārdes un Ķeguma novadu valodu jomas skolotāji. Skolotāji vēroja  gan latviešu, gan angļu valodas mācību stundas. Pēc stundu vērošanas stundas analizēja, dalījās pieredzē.

Lielvārdes novada valodu jomas koordinatore Santa Mežvēvere vadīja seminārnodarbību “Ganjē 9 soļi mūsdienīgas stundas plānošanā”.

Sveicam  6.b klases skolnieci Esteri Jankovsku  ar Dižās stāstnieces titula iegūšanu un 1.pakāpes diplomu stāstnieku konkursā “ Teci, teci, valodiņa” valstī!

Ziemeļvalstu literatūras nedēļa Lielvārdes pamatskolā

     Novembrī  jau  tradicionāli  mūsu  skolā  viesojās  Lielvārdes  pilsētas  bibliotēkas  Bērnu  literatūras  nodaļas  bibliotekāres  Ilona Misāne  un  Dace Vecziediņa. Sveču  gaismā  notika  literārie  lasījumi  1.-6.klasēm.

Šī  gada  Ziemeļvalstu  literatūras  lasījumu  tēma – “Svētki  Ziemeļos”.

Bibliotekāres  pastāstīja, kādus  svētkus  svin  Ziemeļvalstīs. Tie ir  Ziemas  un  Vasaras  saulgrieži, Meteņi, Lieldienas, katras  valsts  dzimšanas  diena (izņemot  Dāniju, kas nesvin valsts dzimšanas dienu). Šos  svētkus  svinam  arī  mēs  Latvijā, bet  ir tādi  svētki, ko  svin  tikai  Ziemeļvalstīs. Piemēram –  Norvēģijā  25.martā  svin  Vafeļu  dienu, Zviedrijā  augusta  pēdējā  nedēļā  svin  Vēžu  svētkus, visās  Ziemeļvalstīs  30.aprīlī  svin  Valpurģu  nakti.

Rīta  stundas  lasījumos

1.klašu skolēni  klausījās  fragmentu  no zviedru  rakstnieka  Svena  Nūrdkvista  pasakas  “Petsona  Ziemassvētku  ciemiņi”. Petsonam  pirms  pašiem  Ziemassvētkiem  gadās  nelaimīgi  savainot  kāju  un  viņš  nespēj  aiziet  ne  līdz  veikalam  pēc  gardumiem, ne uz  mežu  pēc  eglītes. Tomēr  viņi  ar  kaķi  Findusu  nepadodas. Petsons  eglīti  sameistaro  pats, bet  rotājumus  izgatavo  Finduss, bet  par  svētku  cienastu  parūpējas  labie  kaimiņi.

2.klašu skolēni, noklausoties  fragmentu  no  igauņu  rakstnieces  Piretas Raudas stāsta “Berts  un  otrā B”, uzzināja, kā  var  nosvinēt  dzimšanas  dienu  kamerstilā.

3.klases skolēni  klausījās   fragmentu  no  igauņu  rakstnieka  Anti  Sāra  grāmatas  “Tā  iet  mūsu  lietas”.

4.klases skolēni  uzzināja,  ka  Zviedrijā  populārs ir  rakstnieks  Ulfs  Starks, kurš  sarakstījis  vairāk  kā  30 grāmatas, kuras  tulkotas  25 valodās un  izpelnījušās  prestižus  apbalvojumus. Bērni  klausījās  fragmentu  no  asprātīgā  un  notikumiem  bagātā  stāsta  “Proti  svilpot, Juhanna?” un  uzzināja  par  lieliskām  lietām, ko  var  darīt  kopā  ar  vecu  vīru, piemēram, slepus  kāpt  kaimiņa  ķiršu  kokā.

5. un 6.klašu skolēni, noklausoties  fragmentu  no  dāņu  rakstnieka  Denisa  Jirgensena  grāmatas  “Mīlestība  no  pirmās  žagas”, uzzināja, kāpēc  meitene savā  dzimšanas  dienā kārotā  dezodoranta  vietā  saņēma  zirnekli (tarantulu)  Hugo.

Bērni  ar  interesi  klausījās literatūras  lasījumos. Lūk, dažas 6.klases skolēnu  atziņas:

– “Man nepatīk lasīt grāmatas, bet patīk klausīties cilvēku, kas lasa”

–  “Man patika, ka varēja uzzināt par ziemeļvalstu rakstniekiem”

–  “Patika, ka bibliotekāres  lasīja lomās”

–  “Man ļoti patika stāstījums, mani aizrāva lasījums, gribētu izlasīt grāmatu”

–  “Izrādās, ka pats arī var izdomāt svētkus”

Paldies par atsaucību 1.klašu audzinātājām A. Kriņģelei un E. Aļhimovičai, 2.klašu audzinātājām  I. Bērtulsonei un A. Alksnei, 3.klases audzinātājai  R. Kažociņai, 4.klases audzinātājai  A. Sparānei, latviešu valodas skolotājām I. Bitei un S. Mežvēverei, kā arī mācību pārzinei  A. Bariņai  par stundu  koordinēšanu.

Paldies  bibliotekārēm  Ilonai  un  Dacei  par Ziemeļvalstu  literatūras  lasījumiem  un  nelielu  ieskatu  Ziemeļvalstu  svētku  tradīcijās.

 

                                                                                        Anita  Atraste

Lielvārdes  pamatskolas  bibliotekāre

 

19.novembrī Patriotisma nedēļas ietvaros 1.b klasē notika dzīves stunda “Kas ir armija?”. Emijas un Sindjas mamma bija noorganizējusi tikšanos ar mūsu klases labvēli – karavīru Artjomu Rekuņenko, kas oktobrī mūsu klasei uzdāvināja 200 l Venden dzeramo ūdeni. Kopā ar abiem Gaisa spēku pārstāvjiem 1.b klasei notika interesanta mācību stunda, kuras laikā skolēni varēja iejusties armijas karavīru ikdienā – saģērbties karavīru apģērbā, saklausīt dažādas ar armiju saistītas skaņas, uzbūvēt savu štābiņu, iepazīties ar karavīru ēdienu, pamēģināt uz savas sejas lietot maskēšanās ziedi un vēl daudz citas interesantas aktivitātes. Mācību dienas beigās šie armijas pārstāvji 1.b klasei arī noorganizēja neparastu sporta stundu, kurā skolēni sacentās dažādos interesantos stafetes posmos. Priecājamies, ka mūsu atbalsts ir vecāki!

Lielvārdes pamatskolas skolotāja Aiga Kriņģele

Ejam ķekatās

Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir seni mūsu tautas svētki, iezīmējot pieguļas un ganu laiku beigas, apkūlības. Šī diena, 10. novembris, pēc saules kalendāra iezīmē viduspunktu starp Miķeļiem – rudens saulgriežiem – un Ziemassvētkiem – ziemas saulgriežiem. Ar Mārtiņa dienu Latvijā beidzas veļu laiks, bet sākas lielā mīklu minēšana vakaros. Mārtiņos sākas arī masku jeb budēļu gājieni, kas turpinās līdz Meteņiem.

7.novembrī Lielvārdes pamatskolā tika atzīmēta Mārtiņdiena. Folkloras pulciņš “Avotiņš” un ansamblis “Taurenīši”, dziedot un skaņu rīkus skandinot, devās masku gājienā pie pirmsskolas bērniem. Mazajiem mācījām jaunas rotaļas – “Pērkat ratus”, “Cūkīna diet gāja”, ”Māte teica Mārtiņam ”, uzdevām mīklas, kuras bērni ar prieku atminēja, Reinis izstāstīja pasaku par ķēniņa meitu un ganu puiku. Par jautrajām rotaļām un interesantajām mīklām pirmsskolas grupu audzinātājas skolēnus cienāja ar zirņiem un cepumiem.


 

Labam skolotājam patīk tas, ko viņš dara, viņš tic, ka viņa darbam ir jēga un katrs viņa skolēns var būt veiksmīgs.

Dž.Hetijs

            Ar šādu moto 2019.gada 1.novembrī skolā notika Lielvārdes pamatskolas un Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas pedagogu pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākums. Pasākuma mērķis bija dalīties pieredzē, kā skolotājs vada mācīšanos. Pedagogi vēroja kolēģu darbu stundās, veica stundu analīzi, sniedza ieteikumus darba uzlabošanai. Nodarbībā nostiprināja zināšanas par efektīvas mācību stundas elementiem, demonstrēja praktiskus piemērus starpdisciplināro mācību organizēšanai un mācību procesa plānošanai.