Par skolu

pamatskola

Lielvārdes pamatskola ir Ogres rajona lielāko pamatskolu skaitā. Skolā strādā vairāk nekā trīsdesmit skolotāji ar augstāko pedagoģisko izglītību, tai skaitā seši maģistri, strādā psihologs, sociālais pedagogs un logopēds.

Kvalitatīva darba pamatā ir vispusīgas zināšanas, praktiskās iemaņas un informācija par novitātēm pedagoģijā. Tāpēc skolotāji regulāri piedalās dažādos projektos, kursos un pieredzes apmaiņas semināros. Skolas pedagogi ir iepazinušies ar izglītības sistēmu arī citās Eiropas valstīs: Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Francijā, Norvēģijā, Holandē, Beļģijā.

Uzsākot katru jaunu mācību gadu, skolēnus un pedagogus sagaida sakārtotas, atjaunotas skolas telpas. Pēdējo gadu laikā kapitāli atjaunota ir bibliotēka ar lasītavu, skolas gaiteņi, kāpņu telpa, sporta zāle, garderobe, ēdnīca un virtuve. Skolēnu mācību rezultāti vistiešāk ir saistīti ar viņu veselību un labsajūtu. Par to rūpējas medmāsa un bērnu ārste. Skolā regulāri notiek bērnu veselības pārbaudes un ir uzsākta skolēnu stājas koriģējošā vingrošana. Audzēkņiem ir iespēja katru dienu paēst siltas un veselīgas pusdienas, iegādāties dažādus konditorijas izstrādājumus.