Līdz 14. aprīlim vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts, ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) grāmatu kolekcija gramatas.lndb.lv. Tajā lasāmas ap 10000 komerciālajā apritē neesošas grāmatas – no 16. gadsimta līdz 21. gadsimta sākumam. Grāmatu kolekcijā ietilpst: izdevumi, kuru izsniegšana lasītājiemUzzināt vairāk

LNB nodrošina attālinātu piekļuvi digitālajiem resursiem   Latvijas Nacionālā bibliotēka, MK izsludinātās valsts ārkārtas situācijas laikā, piedāvā attālināti izmantot digitālos resursus un e-pakalpojumus. LNB Digitālajā bibliotēkā pieejamas 12 kolekcijas, papildus studiju un pētniecības nolūkos iespējams piekļūt vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētajām datubāzēm, Nacionālajai enciklopēdijai, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču,Uzzināt vairāk

Labdien! Informēju, ka bibliotēka no pirmdienas, 16. marta – apmeklētājiem slēgta!!! Bet – mēs strādājam!  Katru darba dienu no 10.00 – 18.00. Lūdzam zvanīt vai rakstīt!   1) Ir iespēja reģistrēties un izmantot e-grāmatu bibliotēku. Lai reģistrētos e-grāmatu bibliotēkā, lūdzam sazināties, palīdzēsim! Grāmatu klāsts bērniem neliels, bet ir.   2) Iepriekš vienojoties parUzzināt vairāk

Folkloras pulciņš “Avotiņš” (vadītāja Iveta Bite) un ansamblis “Taurenīši” (vadītāja Inga Blumfelde) 06. 03.2020. piedalījās Piedaugavas novada folkloras kopu skatē “Kam der kalni, kam der lejas?” un ieguva 1.pakāpes diplomu. Paldies bērniem, vecākiem!  

28.februārī 8. klases skolēni devās izzinošā mācību ekskursijā uz Dzelzceļa muzeju un Swedbank finanšu laboratoriju, kur skolēniem interaktīvās nodarbībās bija iespēja iepazīt dažādas profesijas. Ļoti interesants bija stāstījums par dažādu profesiju cilvēkiem, kam ir labas karjeras izaugsmes iespējas abos uzņēmumos.