Mūsu mīļā Lielvārdes pamatskola, skolotāji un darbinieki! Sakām sirsnīgu “PALDIES” par pirmo mācību gadu skolā! Kaut attālināti, tomēr iegūts daudz jaunu un aizraujošu zināšanu! Tiekamies septembrī! Paldies par jauku, bet grūtu 1.mācību gadu! Paldies visiem skolotājiem par šo grūto mācību gadu. Atpūtieties vasarā kārtīgi! Ļoti ceru, ka tiksimies rudenī! GribuUzzināt vairāk

Lielvārdes pamatskolas 7.-9.klašu skolēniem 2.semestrī tika novadītas 18 individuālās karjeras konsultācijas klātienē. Februāris 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par Ogres tehnikumu 7.-9.klašu skolēnu  vecākiem tika aizsūtīta informācija ( E – klasē) par tiešsaistes semināru ,,Kā runāt ar jaunieti par karjeru?’’ Marts 9.klašu skolēniem tika aizsūtīta informācijaUzzināt vairāk

            Pirms valsts svētkiem, 13.novembrī, Aizkraukles novada vidusskolā notika Piedaugavas novada Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa” pusfināls. Tajā piedalījās 23 stāstnieki no Kokneses, Pļaviņām, Aizkraukles, Allažiem un Lielvārdes. Šogad žūrija vērtēja iesūtītos stāstnieku videopriekšnesumus.             No Lielvārdes pamatskolas bija iesūtītiUzzināt vairāk